MARLEX d.o.o.

Naša adresa:

Kučanska bb, 42000 Varaždin

08702655593
1754211
Varaždinska
+385 42305112
+385 42305012
marlex@vz.t-com.hr; info@marlex.hr
www.marlex.hr
Rukovodeća osoba:

Marijan Rauš, direktor

Ružica Detić
+385 42305113
rdetic@marlex.hr

Brands & products

2223 - Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda