TRGOAVTO - H d.o.o.

Naša adresa:

Trgovačka 6, 10000 Zagreb

72835737772
1714066
Grad Zagreb
+385 16180271
+385 16180284
info@trgoavto-tah.hr
Rukovodeća osoba:

Kristina Maskalan Vodopija, direktor

Kristina Maskalan Vodopija
+385 16180271
info@trgoavto-tah.hr

Brands & products

4540 - Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
SYM, MERIDA, ALTUR

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda