JAVOR d.o.o.

Naša adresa:

Kolodvorska bb, 48214 Sveti Ivan Žabno

18244986291
1691228
Koprivničko-križevačka
+385 48851295
+385 48851295
javor@kc.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Mirko Jakopčić, direktor

Ljerka Manojlović
+385 911377364
mario@mgrupa.com.hr

Brands & products

3109 - Proizvodnja ostalog namještaja

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda