SEMMELROCK STEIN + DESIGN d.o.o.

Naša adresa:

Otok Oštarijski 4e, 47300 Ogulin

42739970250
1683705
Karlovačka
+385 47819200
+385 47819210
semmelrock@semmelrock.hr
www.semmelrock.hr
Rukovodeća osoba:

Ivan Kutschera, direktor

Sanja Peraković-Medved, dipl. oecc.
+385 47819200
sanja.medved@semmelrock.hr

Brands & products

2361 - Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda