METAFLEX d.o.o.

Osnovna djelatnost tvrtke METAFLEX d.o.o. je proizvodnja cijevnih lukova, koncentričnih reducira za spajanje zavarivanjem, prostorno savijenih cijevi toplim i hladnim postupkom, prema postojećim standardima, kao i prema posebnim zahtjevima kupaca. Proizvodi su namijenjeni procesnoj industriji, brodogradnji, kotlogradnji, naftnoj industriji, graditeljstvu, te ostalim djelatnostima. Tradiciju i kvalitetu proizvodnje cijevnih lukova i koncentričnih reducira, te brigu za okoliš, potvrđuju ISO 9001 : 2000 i ISO 14001 : 2004.

Naša adresa:

Kolodvorska 45, 44330 Novska

84891260325
1658301
Sisaeko-moslavačka
044/600724, 608535
044/600877
metaflex@metaflex.hr
www.metaflex.hr
Rukovodeća osoba:

Nada Kolundžija, direktor

Nada Kolundžija
044/600724
nada@metaflex.hr
  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001 : 2004
  • HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
  • BUREAU VERITAS

Brands & products

2561 - Obrada i prevlačenje metala

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga