FARMALAND d.o.o.

Farmaland d.o.o. čini uspješna ekipa mladih i visokoobrazovanih ljudi u cjelosti predanih svom poslu sa ciljem unaprijeđenja poslovanja i postizanja zadovoljstva kupaca u zemlji i inozemstvu kvalitetom proizvoda i usluga. Poslovanje društva je gotovo u cijelosti orijentirano na proizvodnju i promet žive stoke, mesa, stočne hrane i žitarica prvenstveno sa ciljem plasmana na izvozna tržišta.

Naša adresa:

Bjeljevina bb, 33410  Suhopolje

47354968588
1653067
Virovitičko-podravska
01/4898400, 033/771052,
01/4816936, 033/771052
farmaland@vt.t-com.hr
www.farmaland.hr
Rukovodeća osoba:

Mladen Mavriček, direktor

Mladen Mavriček
01/4898400
mladen.mavricek@farmaland.hr

Brands & products

0142 - Uzgoj ostalih goveda i bivola
HRVATSKI BABY BEEF

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda