MAJOR I PARTNERI d.o.o.

Naša adresa:

Roberta Frangeša Mihanovića 5, 10000 Zagreb

56731380564
1624296
Grad Zagreb
+385 13861356, +385 13861120
+385 13861358
direktor@major-major.com
www.major-major.com
Rukovodeća osoba:

Ernest Major, direktor

Ernest Major
+385 13861356
direktor@major-major.com

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
CRONEL, EKSPLOZIVNI KUMULATIVNI REZAČI-LKR

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga