ADI PRODUKT d.o.o.

Naša adresa:

Podborje 8, 43500 Daruvar

03389458950
158879
Bjelovarsko-bilogorska
043/335348
043/335348
adi.produkt.d.o.o.@bj.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Faid Zinić, direktor

Muharem Mujanić
043/335348

Brands & products

4312 - Pripremni radovi na gradilištu

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda