DANKO PROMET d.o.o.

Tvrtka je registrirana za proizvodnju piljene građe i impregnaciju drva.

Naša adresa:

Međurača 106/A, 43272 Nova Rača

72175364263
1517899
Bjelovarsko-bilogorska
043/267020
043/267020
danko.promet@pu.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Danko Popović, direktor

Danko Popović
043/267020, 098/9244503
danko.promet@pu.t-com.hr

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda