KLIMA-KONTAKT d.o.o.

Naša adresa:

Gorenci  48/4 , 10000 Zagreb

48537946883
1488562
Grad Zagreb
+38516589244, +38516589245
+385 16589243
info@klima-kontakt.hr
www.klima-kontakt.hr
Rukovodeća osoba:

Krešimir Bakić, direktor

Renata Pirjevec Hadžović
+385 16589247
renata@klima-kontakt.hr

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda