INDUSTRO METAL d.o.o.

Naša adresa:

Zametska 52, 51000 Rijeka

83868332791
1485148
Primorsko-goranska
051/262688
051/685225
industrometal@email.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Fulvio Cuomo, direktor

Armando Črnjar
051/262688
industrometal@email.t-com.hr

Brands & products

2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda