CEDEVITA d.o.o.

Naša adresa:

Planinska  15, 10000 Zagreb

03830001847
1473948
Grad Zagreb
+385 12413600, +385 12413501
+385 12413506
vesna.posavec@atlanticgrupa.com
www.cedevita.hr
Rukovodeća osoba:

Zvonimir Brekalo, direktor

Tatjana Cvijetić Lončarić
+385 12413933
tatjana.cvijeticloncaric@atlanticgrupa.com
  • ISO 9001:2000
  • HACCP
  • ISO 14001:2004
  • IFS (International Food Standard) - Viši nivo

Brands & products

1086 - Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
VIN CEDEVITA, CEDEVITA ČAJ, CEDEVITA BOMBONI, PEPERMINT, RONDO C, VAU VAU
VIN CEDEVITA

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda