KORDUN-LAV d.o.o.

Naša adresa:

Slapno 10, 47281 Mali Erjavec

58052861547
1473905
Karlovačka
+385 47645583, +385 1645570
+385 47645581, +385 1645559
kordun@kordun.hr; uvoz@kordun.hr
www.kordun.hr
Rukovodeća osoba:

Željko Mažuran , direktor

Danijela Petrić
+385 47645583
export@kordun.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

2571 - Proizvodnja sječiva

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda