ANAMARIJA-COMPANY d.o.o.

Anamarija pokreće dan!

Naša adresa:

Prelčeva 46, 10360 Sesvete

72416125182
1454030
Grad Zagreb
+385 12040200
+385 12008924
info@anamarija.hr
www.anamarija.hr
Rukovodeća osoba:

Ruža Vučkovac, direktor

Marko Sabljak
+385 12040200
msabljak@anamarija.hr

Brands & products

1083 - Prerada čaja i kave
ANAMARIJA

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda