SENIČIĆ d.o.o.

Naša adresa:

Zagrebačka cesta 126, 10297 Jakovlje

94959174585
1442058
Zagrebačka
+385 13351739
+385 13351740
senicic@zg.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Marica Seničić, direktor

Ivana Seničić
+385 13351739
senicic@zg.t-com.hr

Brands & products

2511 - Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda