HP - Hrvatska pošta d.d.

Hrvatska pošta - Vaša veza s Hrvatskom.

Naša adresa:

Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

87311810356
1414895
Grad Zagreb
+385 72303304
+385 14981087
hrvatska-posta@posta.hr
www.posta.hr
Rukovodeća osoba:

Ivica Kranjčić, predsjednik Uprave

Estera Rakić
+385 14981020
estera.rakic@posta.hr

Brands & products

5310 - Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
Poštanske marke Republike Hrvatske

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda