DOKEM d.o.o.

Naša adresa:

Božidara Magovca 58, 10000 Zagreb

64680897423
1363077
Grad Zagreb
+385 16600853
+385 16601691
dokem@dokem.hr
www.dokem.hr
Rukovodeća osoba:

Željka Dojčinović , direktor

Željka Dojčinović
+385 16600853, +38515509987
dokem@dokem.hr

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda