RWA RAIFFEISEN AGRO d.o.o.

Naša adresa:

Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb

42621503715
1348094
Grad Zagreb
+385 12022650
+385 12022659
rwa@rwa.hr
www.rwa.hr
Rukovodeća osoba:

Zlatko Janečić, direktor

Goran Tonković
+385 12022654
gtonkovic@rwa.hr

Brands & products

0130 - Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda