PILANA PUKANIĆ d.o.o.

Naša adresa:

Pucekovići 44, 10419 Velika Gorica

83432361102
1334735
Zagrebačka
+385 16236179
+385 16232427
pilana.pukanic@zg.ht.hr
Rukovodeća osoba:

Zlatko Pukanić, direktor

Zlatko Pukanić
+385 16236179, +385 98454132
pilana.pukanic@zg.ht.hr

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda