MODACOM - PLUS d.o.o.

Naša adresa:

Frana Alfirevića  65, 10000 Zagreb

17320653433
1334425
Grad Zagreb
+385 12332394
+385 12332394
info-desk@modacomplus.hr
www.modacomplus.hr
Rukovodeća osoba:

Mario Gotovac, direktor

Mario Gotovac
+385 12311 018
mario.gotovac@modacomplus.hr, sanja.mandic@modacomplus.hr

Brands & products

4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda