PILANA KRASNO d.o.o.

Pilana Krasno d.o.o. bavi se preradom, parenjem i sušenjem bukove i jelove piljene građe te ju distribuira u Japan, Egipat, Italiju, Austriju te ostale zemlje.

Naša adresa:

Snježnička 34, 51304 Gerovo

96105025533
1326040
Primorsko-goranska
051/823109, 051/823051
051/508112
protektor-bandag-katalinic@ri.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Ivica Katalinić, direktor

Marija Volf
053/851122
marijavolf9@gmail.com
  • ISO 9001:2000
  • FSC

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda