VIESSMANN d.o.o.

Viessmann grupacija je jedna od vodećih internacionalnih proizvođača sistema grijanja. Proizvodni program obuhvaća vrhunske kotlove na lož ulje, plin, kruta goriva i od obnovljivih izvora energije (solarni sustavi, toplinske pumpe, kotlovi na bio masu) od 4-20.000 KW.

Naša adresa:

Dr. Luje Naletilića  29, 10020 Zagreb

57545045005
1302477
Grad Zagreb
+385 16593650
+385 16593661
info@viessmann.hr
www.viessmann.hr
Rukovodeća osoba:

Vladimir Turina, direktor

Vladimir Turina
+385 16593650
bjv@viessmann.com

Brands & products

4674 - Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda