OMCO CROATIA d.o.o.

Umijeće stvaranja kalupa.

Naša adresa:

Mali Tabor  40/1 , 49231 Hum na Sutli

61235801451
1280937
Krapinsko-zagorska
+385 49327327
+385 49327333
omco.hr@omcomould.com
www.omcomould.com
Rukovodeća osoba:

Darko Ranogajec, generalni direktor

Sandi Klasić
+385 49327316
sandi.klasic@omcomould.com
  • ISO 9001:2008

Brands & products

2573 - Proizvodnja alata

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda