EL.MA.H. d.o.o.

Naša adresa:

Svetonedjeljska cesta 4, 10431 Kerestinec, Sveta Nedjelja

70395126333
1279424
Zagrebačka
+385 13324748, +385 13370011
+385 13324749
elmah@elmah.hr
Rukovodeća osoba:

Amar Bellout, direktor

  • UNI EN ISO 9001; IQNET

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko
ABB, ITALFARAD, GEWISS, INSET

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda