MAGRAD d.o.o., za trgovinu i servis

Poduzeće se bavi iznajmljivanjem i servisiranjem pokretnih eko wc kabina, luksuznih sanitarnih prikolica, poslovnih i sanitarnih kontejnera, prodajom opreme za zbrinjavanje svih vrsta otpada (metalne i plastične kante te kontejneri za otpad). Posjeduje prvi certifikat za sustav kakvoće ISO 9001:2000 za iznajmljivanje i servisiranje pokretnih eko wc kabina u Hrvatskoj.

Naša adresa:

Žakanje  57, 47276 Žakanje

85734339856
1269232
Karlovačka
047/757388
047/757303, 757666
magrad@ka.t-com.hr
www.magrad.hr
Rukovodeća osoba:

Denis Priselac, predsjednik Uprave

Denis Priselac
047/757388
denis.priselac@magrad.hr
  • ISO 9001:2000

Brands & products

3900 - Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
EKO wc kabine

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda

Izvozni program usluga