CROATIA PUMPE NOVA d.o.o.

Naša adresa:

Mala Švarča 155, 47000 Karlovac

91122196414
1247913
Karlovačka
+385 47434022
+385 47434110
info@croatia-pumpe.com
www.croatia-pumpe.com
Rukovodeća osoba:

Josip Prahović, direktor

Brands & products

2451 - Lijevanje željeza

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda