KERBEK d.o.o.

Naša adresa:

Kolodvorska 78, 40320 Donji Kraljevec

35303926765
1241311
Međimurska
040/655124; 040/655164
040/655164
kerbek@ck.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Ivan Belužić, direktor

Ivan Belužić
040/655164
kerbek@ck.t-com.hr

Brands & products

2341 - Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda