MIVA d.o.o.

Prodaja i distribucija vrhunskih vina, šampanjaca i žestokih pića.

Naša adresa:

Ulica grada Vukovara 56a, 10000 Zagreb

57236952892
1236075
Grad Zagreb
+385 16170714, +385 16156763
01/6156796
info@miva.com.hr
www.miva.com.hr
Rukovodeća osoba:

Vlado Šušak, direktor

Gordan Mohor
+385 16170714
vlado.susak@miva.com.hr

Brands & products

4690 - Nespecijalizirana trgovina na veliko

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda