ORAH d.o.o.

Naša adresa:

Mali Erjavec 55, 47281 Mali Erjavec

63925674089
1220250
Karlovačka
+385 47731144
+385 47731144
orah@ka.t-com.hr
Rukovodeća osoba:

Ivan Vrbanek i Rudolf Borovac, direktor

Rudolf Borovac
+385 98246529
orah@ka.t-com.hr

Brands & products

1610 - Piljenje i blanjanje drva

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda