Jedinstvo - Pumpe d.o.o.

Naša adresa:

Medarska  69, 10090 Zagreb

60775648033
1132423
Grad Zagreb
+385 13496976
+385 13496890
jedinstvo-pumpe@zg.t-com.hr
www.jedinstvo-pumpe.hr
Rukovodeća osoba:

Siniša Sekušak, direktor

Brands & products

2813 - Proizvodnja ostalih crpki i kompresora

Izvozne aktivnosti

  • Prisutnost na tržištu
  • Zemlje u koje ste do sada izvozili
  • Zemlje u kojima su poduzimane marketinške / promotivne aktivnosti
  • Zemlje interesa za izvoz

Izvozni program proizvoda