Jedinstvo - PNO d.o.o.

Naša adresa:

Samoborska cesta 145, 10090 Zagreb

07762465374
1132342
Grad Zagreb
+385 13440952
+385 13440961
jedinstvo.pno@teh-cut.hr
www.teh-cut.hr
Rukovodeća osoba:

Duško Radović, direktor

Barbara Vlašić, Nevenka Bukovinac
+385 13440952
barbara.vlasic@teh-cut.hr; nbukovinac.pno@teh-cut.hr,
  • ISO 9001:2000

Brands & products

2899 - Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda