PARIĆ d.o.o.

Naša adresa:

Bukovačka  107a, 10000 Zagreb

32047714854
1053329
Grad Zagreb
01/2013895
01/2013896
paric@paric-hr.com
www.paric-hr.com
Rukovodeća osoba:

Nerzad Parić, direktor

Nerzad Parić
098/277272
paric@paric-hr.com
  • ISO 9001:2000
  • HACCP
  • HACCP

Brands & products

4624 - Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama

Izvozne aktivnosti

Izvozni program proizvoda